на главную
manturs.narod.ru


confluence.org

К моим визитам

50N 52E

North


East


South


West


GPS info


Hunters8-Сентября-2014 – От 50°N 53°E возвращаемся к посёлку Жымпиты. От него на юго-запад идёт хорошо наезженная степная дорога через посёлки Кособа и Сайкудык к нашей конфлюенции. В 2км от цели дорогу пересекает канал, по его бортам идут колеи в сторону точки. Выбираем более наезженную.

Точка конфлюенции находится на противоположной стороне канала в 170 метрах от парковки. Трава выжжена, видно множество норок. Слияние находится в 9км юго-западнее посёлка Сайкудык. Время 16:27, а это уже третий визит сегодня.

Все запланированные точки посещены, едем на озеро Шалкар. До него 110км по степным дорогам и разбитым грейдерам. Озеро огромное, как море и вода в нём солёная. Купаемся, мы давно мечтали об этом. На южном берегу находится зона отдыха в национальном стиле. Здесь можно остановиться в юрте на несколько дней. Летом место популярно у жителей Уральска и области.

8-Sep-14 – We returned from 50°N 53°E to Zhympity settlement. There is a good steppe road from Zhympity settlement to the confluence through Kosoba settlement and Saykudyk settlement. In 2 km, a channel cross the road. There are tracks on the sides of the channel in the direction of the confluence. We chose well-beaten track.

The confluence is located on opposite side of the channel in 170m from the parking. There is scorched grass and a lot of holes. The confluence is located in 9km south-west Saykudyk settlement. It was 16:27, it was already third visit today.

All planned confluence visited and we went to Shalkar lake. The way there is in 110km on steppe roads and grader roads. The lake is hugo like sea. There is a salt water in the lake. We dreamed to swim there so long. And we did it. There is a ethnic recreation area on the south shore of the lake. Here you can stay in a yurt for a few days. This place is very popular residents of Uralsk and Uralsk region.

8-қыркүйек-14 – 50°N 53°E -ден Жымпиты қыстағына оралдық. Ол жерден оңтүстік- батысқа қарай Қосаба мен Сайқұдық қыстақтары арқылы жақсы дала табан жолы бізге керек конфлюенцияға өтеді. Көздеген жолымызды 2  шақырым жерде арна кесіп өтеді, оны жағалай нүктеге қарай сүр жолдар. Оның ішінде ыңғайлысын таңдадық.

Конфлюенция нүктесі арнаның арғы бетіндегі 170 метр жердегі тұрақ жақта. Күйіп кеткен шөптер, көптеген індер көрінеді. Қосылыс Сайқұдық қыстағынан 9 шақырым оңтүстік-батысқа қарай орналасқан. Сағат 16.27., ал, бұл бүгіндікке үшінші визитіміз.

Барлық жоспарлы нүктелер араланды, Шалқар көліне бара жатырмыз. Оған 110 шақырым жазық дала мен жәйсіз тас жол. Көл теңіз секілді, үлкен және суы да ащы. Суға шомылдық, бізардан бергі арманымыз еді. Оңтүстік жағалауында ұлттық  үлгідегі демалыс аймағы орналасқан. Мұнда қараша үйлерде бірнеше күнге тоқтауға болады. Жаз айларында бұл жер Орал қаласы және облыс тұрғындарының белгілі жері.Пишите на